Děti ohroženy svými rodiči. Reklama a její vliv na rodinu

Vzhledem k současné úrovni technologie elektronických médií a velebení konzumu je čím dál tím obtížnější zajistit dětem prostředí, které podněcuje kreativitu nebo originální myšlení. Děti se v dnešní době rychleji osvobozují od vlivu rodičů a rozhodují si samy o svém životním stylu. Zároveň jsou výrazněji ovlivňováni médii. Doba, kdy mohou rodiče na dítě zapůsobit a naučit ho, jak se bránit vlivu reklamních sdělení, se zkracuje. Marketéři často podkopávají svými sděleními rodičovskou autoritu a pobízejí děti k něčemu, co se neshoduje s výchovou jednotlivých rodičů.

Východiskem pro rodiče je, aby byli velmi dobře informovaní a informovali i své děti. Měli by je motivovat k tomu, aby kladly otázky a aby znaly produkty, které konzumují. Dítě se musí učit spotřebitelské gramotnosti od nejútlejšího věku. Rodiče by měli dítěti vysvětlit výhody a nevýhody výrobku, který dítě žádá, a zakoupit jak výrobek propagované značky, tak i výrobek nepropagovaný, aby dítě mělo vlastní zážitek a mohlo si vytvořit názor. Určitě není vhodné dítěti zakázat koupi preferovaného výrobku. Stejně jako má dítě rádo určitou písničku či člena rodiny, může mít i oblíbený výrobek. Zákazem je potlačen jeho zdravý vývoj. Na druhou stranu by dětem mělo být vysvětleno, které prvky konkrétní reklamy jsou zavádějící, neúplné a zkreslené. Měly by vědět, že reklama není realita.

Cílem naší práce je ale zabývat se především marketingem cíleným na rodiče. Rodiče ne vždy rozhodují na základě racionality, věrohodnosti a referencí. Při jejich nákupním rozhodování dochází mnohdy k psychologickému jevu projekce, kdy přání a sny promítají do svých dětí. Často také nakupují, aniž by se o produktech dostatečně informovali. Pro rodiče by měly být zásadními hodnotami při výběru zboží bezpečnost, kvalita a zdravotní nezávadnost zboží, přičemž by se neměli nechat ovlivnit marketingovými technikami, mezi které často patří i neetické způsoby ovlivnění.

 

Autory studie jsou Veronika Šlejharová, Tereza Šolcová, Tereza Šonková, Michaela Šrámková, Aneta Šteflová. Foto kredit: Paul, Flickr.com

Ze studie publikujeme na stánkách Média IKSŽ pouze abstrakt. Celou studii si můžete stáhnout zde: Děti ohroženy svými rodiči, aneb vliv reklamy na rodiče/děti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *