Stimulace míchy pomáhá lidem s chronickou bolestí

Chronickou bolestí trpí více než 1,5 milionu Čechů. Cestou k jejímu léčení může být neurostimulace. Způsob, jakým lze efektivně snížit intenzitu bolesti a zároveň omezit, nebo zcela vysadit analgetika i opioidy, představili 1. listopadu na tiskové konferenci v pražském hotelu Jalta Jiří Kozák, primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů 2. LF UK a FN Motol, a Michal Vondraš ze společnosti Medtronic.

„Neurostimulace je účinnou metodou, používanou při léčbě chronické bolesti, nejčastěji po opakovaných operacích páteře, kdy předchozí terapie nevedly k dostatečné úlevě,“ přiblížil metodu Kozák. Cestu k úlevě lemují komplexní neurochirurgická, neurologická, ale také psychiatrická vyšetření a na klienta se kladou nemalé nároky. O tom, jestli vyhovuje, rozhoduje i jeho věk a práce. Pokud lze bolesti předejít její změnou, preferuje se tento způsob.

Implementace má dvě etapy. V první zkušební fázi se pacientovi zavedou do oblasti míchy elektrody, přivádějící k nervům impulsy generované neurostimulátorem. Ten zůstává mimo tělo. Později se zařízení implantuje pod kůži pacienta. Neurostimulátor je velký asi jako dvacetikoruna. V České republice existuje osm center proti bolesti, kde si jej lze nechat zavést, a úspěšnost léčby přesahuje 40 %. Nároky na pacienty jsou sice vysoké, léčení ale plně hradí zdravotní pojišťovny.

„Stimulaci provádím pětkrát denně, když cítím střední bolest. Proces trvá půl hodiny a následuje ho hodinový klid na lůžku. Důležité je doplňovat stimulaci pravidelným cvičením. V prvopočátku byla bolest nesnesitelná, ale zavedením stimulátoru se zlepšila o 80 %. Teď jde spíš o příjemné mravenčení,“ prozradila Carolině pacientka Jitka, která s ovladačem proti bolesti žije od srpna.

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

Foto: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *