Kinolab Film festival poukázal na uměleckou tvorbu i běžný život v kyberprostoru

Autorská práva, pirátství a pohyb na internetu obecně, to vše byla témata prvního ročníku Kinolab Film festivalu s podtitulem How techlonogy made us share, který se uskutečnil 2. a 3. listopadu v prostorách pražského Centra současného umění DOX. V rámci celosvětové sítě Creative Commons se návštěvníci mohli zúčastnit projekcí filmů i panelových diskusí, které jim přiblížily principy fungování online světa.

Na úvod festivalu představil ředitel poradensko-právního spolku Fair Art Michal Adamovský tuto organizaci, která se věnuje vzdělávání v oblasti duševního vlastnického práva a pomáhá především umělcům orientovat se v legislativě týkající se jejich děl. Kromě něj prezentoval ředitel Iuridicum Remedia Jan Vobořil licence Creative Commons. Ty se soustřeďují na zjednodušování autorských oprávnění a zpřístupnění umělecké tvorby veřejnosti, kdy může jednotlivec nebo celá firma umožnit volnější nakládání se svým dílem.

V průběhu pátku a soboty mohli diváci zhlédnout dokumenty, které se zabývaly používáním internetu a tvorbou v jeho prostředí (například Všechno je remix), nebo snímek o problematice sbírání osobních dat Není co skrývat. Na závěr programu se každý den promítal jeden celovečerní film, Naprostí cizinci a Čtverec, které pojednávají o podobných tématech jako předcházející dokumenty, ale z trochu jiné perspektivy. D

ruhý festivalový den se uskutečnily dvě panelové diskuse. Jedna se věnovala fenoménu internetového pirátství a druhá lidovému umění v kyberprostoru. Kromě právní problematiky fanouškovských děl se účastníci druhé debaty pozastavili také nad uměleckou tvorbou pomocí umělé inteligence. „Autorské právo nevzniká na základě formálního úkonu, ale je potřeba naplnit pojmové znaky. Konkrétně to musí být dílo uměleckého charakteru, případně literárně-kritického, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Problém tkví v tom, že stejně jako v řadě dalších evropských států v ČR platí něco, čemu říkáme vzletně objektivní pravdivost autorství, to znamená, že jen fyzická osoba, člověk, může být autor,“ uvedl během debaty právník Jan Zibner. Problém pak podle něj představuje nejednoznačnost autorství výsledného díla umělé inteligence, protože na vývoji softwaru se často podílí celý tým expertů a počítačový program navíc tvoří do určité míry autonomně.

Kinolab stojící za organizací festivalu je dva roky stará diskusní platforma, která se snaží promítáním filmů a následnými debatami upozornit na společenská témata veřejností opomíjená.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

 

Foto: facebook KINOLAB.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *