Všetkým na očiach, no stále ukryté: Poupátka odhaľujú relatívnu optiku na traumatizujúce zážitky dospievajúcich

Ako vyzerajú hranice sexuálneho obťažovania? Novela Poupátka predstavuje psychologické a mimoriadne autentické ponorenie do sveta 11-ročnej Františky, ktorá nás prenáša do svojej naivne obyčajnej každodennosti. Mladé dievča z rozpadajúcej sa rodiny hľadá útechu i bezpečný priestor mimo svojho domova, preto si zamiluje divadelný krúžok, ktorý vedie charizmatický Mirek. Pomocou svojej autority dokáže vytvoriť komfortné prostredie, kde má každý a každá svoje miesto, napriek tomu, že sa poväčšine cítia nepochopene. A práve konflikt medzi naivitou bezbranných detí a systematickou manipuláciou vplyvného muža vytvára naratívne pnutie, ktoré vedome pracuje s nekonzistentnou reprezentáciou povedomia o všadeprítomnom probléme. Rozprávanie nevinnej a neskúsenej Františky nám však odhaľuje nemálo zásadných momentov, ktoré nepriamo formuje jej osobnú skúsenosť s prvým kontaktom sexuálnej povahy. Hoci, nie sú udalosti zobrazené explicitne, majú výrazne sugestívnu podobu v rámci náznakovej a postupnej gradácie udalostí. Protagonistky príbehu totiž spočiatku nevnímajú pôsobenie vedúceho krúžku ako formu negatívneho zneužívania. Pomocou využívania ich sexuálnej dospievajúcej nevedomosti si dokáže ukoristiť uspokojujúce momenty skrz motivačné prehovory o rozkvete ženskosti ako formy umeleckého prejavu a rozvoja ich vlastného sebavedomia

. Pod zámienkou pestovania divadelnej vyspelosti dokáže mladé dievčatá „so súhlasom“ prehovoriť svoje zverenkyne k psychologickej manipulácii, sexuálnym pomerom s neplnoletými či takmer verejnému obnažovaniu sa. Podoba komplexného ovládania divadelného krúžku sa prejavuje od drobných autoritatívnych postupov až po systematické vyhrážky. Mirek sa snaží svoje členky a členov maximálne izolovať od vonkajšieho sveta, a zároveň vnútri kolektívu vytvoriť funkčnú hierarchiu, ktorá by mu spolupomáhala dosiahnuť jeho ciele. Skrz jeho všeobecne rešpektovanú autoritu si môže dovoliť efektívne narábať s mocou, ktorú má. Svoju pozornosť premieňa na formu odmeny, venujúc ju iba konkrétny dievčatám. Mladé protagonistky intenzívne vnímajú, že úspech v divadelnom prostredí je definovaný dobrou referenciou od rešpektovaného Mirka, preto celé svoje úsilie venujú tomu, aby mu najväčšmi vyhoveli. Absolútna a nefiltrovaná dôvera mladých dievčat k Mirkovi je fascinujúcim svedectvom, najmä v momentoch, keď sa jeho pôsobenie snaží niektorá z rovesníčok konfrontovať. Napriek tomu, že používajú relevantné, no neisté argumenty proti nemu, niektoré dievčatá, vrátane Františky, sa nedokážu vzdať idealizovanej predstavy o Mirkovi. To znamená, že reprezentovanú realitu popierajú, ignorujú a nachádzajú iné myšlienky, ktoré dokážu prebiť neistotu ohľadom narušenia ich dlhodobej perspektívy vo vzťahu k divadelnému krúžku.

 Poupátka vďaka tomu predstavujú cenné svedectvo, ktoré vykresľuje manipulatívne praktiky ohľadom sexuálneho zneužívania mladistvých dievčat v kolektíve.

Lehečková, D. Hana. Poupátka. Praha: Vyšehrad, 2021.  ISBN: 978-80-7601-458-9

Text vznikl v rámci semináře Jiné žánry PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *