Korona v muzeu aneb Výstavy v době koronavirové online

Muzea a galerie se po dlouhé době konečně zase postupně otevírají svým návštěvníkům. Díky Národnímu muzeu však nemuseli milovníci výstav příliš strádat. Prakticky ihned po prvním uzavření těchto institucí v březnu loňského roku totiž umožnilo lidem zhlédnout výstavy online z pohodlí svého domova. Prvními takovými byly „Sametová revoluce – Říká se jí sametová“ a „Labyrint informací a ráj tisku“. Postupně však přibývaly mnohé další poutavé a zajímavé výstavy.

Za zmínku určitě stojí pozoruhodná výstava s názvem „Korona v muzeu!“. Přístupná je od 3. prosince 2020 až do 30. června 2021. Jak již název napovídá, jejím hlavním tématem je mučednice svatá Korona. Mnohé by však mohla napadnout určitá souvislost s nynější koronavirovou pandemií. Ani oni by nebyli daleko od pravdy. Jména obou jsou totiž odvozena z latinského corona, což v češtině znamená koruna. Navíc existují tvrzení, že svatá Korona má být patronkou proti nakažlivým nemocem. Není proto divu, že si ji mnohé evropské církevní weby začaly po propuknutí pandemie koronaviru připomínat. Jak je ale na výstavě zmíněno, pro tato tvrzení nebyly doloženy přímé důkazy, alespoň ne na našem území. V některých textech je sice popisována jako univerzální ochránkyně proti tělesným i duchovním strádáním, to však ještě nelze považovat za klasický patronát proti nemocem.

Výstava poskytuje velmi zajímavý vhled do života svaté Korony a do historie pandemií, jež v minulosti naši zemi sužovaly. Přibližuje nám tragický osud mladičké Korony, která se dožila pouhých 16 let. Podle legendy se totiž zastala křesťanského příslušníka římské armády, a tak byli oba pro svoji víru umučeni. Svatá Korona však obzvlášť krutým způsobem – byla roztržena mezi dvěma vypruženými palmami. Patrně proto se také stala patronkou dřevorubců a řezníků. Prameny z 18. a 19. století ji zase popisují zejména jako zastánkyni lidí v hmotné nouzi a pomocnici hledačů pokladů. Díky tomu si můžeme na výstavě vyslechnout jakýsi návod na to, jak naleznout 99 000 dukátů.

Neméně působivá je i část popisující dějiny pandemií. Zmíněny jsou epidemie moru, pravé neštovice, cholera, tuberkulóza či španělská chřipka. Než byly objeveny očkovací látky a antibiotika, neexistovala pro tyto nemoci účinná a bezpečná léčba. Lidem tak nezbývalo nic jiného než obracet se na víru a Boha. V době, kdy tvořila základ lidského myšlení právě víra, se hovořilo o tom, že tyto nemoci jsou Božím trestem. Smíření s Bohem proto představovalo nezbytný předpoklad k uzdravení. Zároveň se věřilo, že Bůh proti každé nemoci zanechal na zemi rovněž lék, jehož nalezení mělo být úkolem lékařství. Připomenuta je i nejčastější metoda tehdejšího lékařství, a sice pouštění žilou. Nutno podotknout, že i tenkrát byla přijímána mnohá opatření zamezující šíření nákazy. Za nedodržování například protimorních řádů omezujících pohyb osob však hrozily i hrdelní tresty. Nedůvěra panovala mezi lidmi i tehdy, zvláště kvůli neúspěšným a mnohdy i neobvyklým pokusům o nalezení léku. Jako příklad tehdejšího lidového humoru je zmíněn text písně Heřmana Zefiho „Přes raky, přes tyfus, ten pražský bacillus“.

Na výstavě si můžeme kromě jiného prohlédnout i předměty, které měly obyvatelstvo před chorobami ochránit, například růženec, škapulíř či látkové nebo papírové stuhy potištěné modlitbou, jež si věřící ovinovali kolem svého těla. Rozhodně nejzajímavější jsou však takzvané polykací obrázky, především způsob, jakým se používaly.

Autory této výstavy jsou Iva Bydžovská, Michal Klacek a Matěj Měřička. Po úvodních slovech jednoho z autorů se před námi promítají fotografie a nejrůznější předměty a dokumenty spojené s danou expozicí. Celou výstavu výborně podtrhuje komentář namluvený českým režisérem, moderátorem a cestovatelem Petrem Horkým.

K této, ale i ostatním online výstavám se mohou zájemci dostat přes webové stránky Národního muzea. Osobní návštěvě se sice nic nevyrovná, ale zpřístupnění virtuálních výstav je velmi povedenou alternativou. Výstava „Korona v muzeu!“ je navíc v kontextu současné pandemie vhodným zdrojem k zamyšlení. Jelikož se také blíží svátek svaté Korony, který se slaví 14. května, může být tato expozice jedním ze způsobů, jak si tuto mučednici připomenout. Pozornost si bezpochyby právem zaslouží.

Odkaz na výstavu zde.

Zpráva  vznikla na semináři Jiné žánry. Kulturní a literární seminář PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

Foto: Národní muzeum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *