Forum 2000: Jak posílit demokracii v nejisté době

Úvodní debatou odstartovali 8. října monacký kníže Albert II. a poslanec Karel Schwarzenberg (TOP 09) 21. výroční konferenci Forum 2000, tento rok nesoucí název Jak posílit demokracii v nejisté době. Diskutovalo se o postoji světa ke klimatickým změnám i roli států a neziskových organizací v mezinárodní politice. Konferenci navíc doprovázel program Festivalu demokracie konající se v průběhu celého týdne.

Nedělní diskusi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zahájil svou řečí kníže Albert II. Zmínil, že naléhavé globální problémy, jako je otázka životního prostředí, je třeba řešit na mezinárodní úrovni se zapojením států a nadnárodních neziskových organizací. Jako hlavní překážku pak uvedl tendenci srovnávat tyto výzvy s uplynulými desetiletími a nevůli vnímat je jako celosvětové. „Výzvy, které je třeba řešit, se zdají být jednodušší v porovnání s minulostí a připadají nám jasně vymezené na úroveň jednotlivých států,“ řekl.

Podle Karla Schwarzenberga je nutné vnést téma ochrany životního prostředí do programů všech politických stran, aby se podařilo donutit jednotlivé státy ke spolupráci v mezinárodní rovině. K tomu je zapotřebí především tlak ze strany voličů a celé společnosti. Ke konci diskuse proto apeloval na všechny občany, aby se zasadili o uvedení tohoto tématu do veřejné debaty, protože podle jeho slov „jen s vaším zapojením do každé součásti politického života dosáhneme toho, co je třeba učinit pro naši planetu“.

Nadace Forum 2000, založená Václavem Havlem v roce 1997, letos v Praze zorganizovala již 21. konferenci. Zúčastnilo se jí přes sto osobností z Česka i ze zahraničí a konala se od 8. do 10. října. Festival demokracie jako doprovodný program odstartoval už ve čtvrtek 5. října a sérií přednášek a diskusí pokračoval až do konce týdne.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

 

Foto: oficiální Facebook

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *