KOMENTÁŘ: FSV přísahá na vlastní. Díky bohu

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy se snad po letech konečně dočká svého vlastního žezla. Až dosud museli její studenti při imatrikulacích a promocích přísahat na žezlo vypůjčené. Skutečnost, že se za více než čtvrt století nepodařilo tento nedostatek změnit ukazoval až příliš okatě na apatii, možná dokonce i neschopnost vedení fakulty. Zhotovení vlastních insignií totiž ohlásil před dvaceti lety nyní již bývalý děkan Miloslav Petrusek. Do zdárného konce však bude doveden zřejmě až díky nadšení několika současných představitelů instituce. Hanebně pozdě, ale buďme rádi i za to.

Samotné zhotovení žezel by mělo proběhnout na základě veřejné sbírky, kterou vyhlásili společně pedagog Václav Moravec a tři další děkani z FSV. Celá akce probíhá prostřednictvím internetového portálu HitHit. Na projekt „Přísahejme na vlastní“ přispělo od 4. dubna přes 400 lidí. Celková vybraná částka už přesáhla 485 tisíc korun. Stále se však jedná jen o zhruba 80 procent celkově plánované sumy, která činí 600 tisíc. Do konce sbírky však stále zbývá ještě několik dní, fakult by se tak s trochou dobré vůle a neutuchajícího odhodlání jejích příznivců mohla vysněného žezla dočkat.

Může se zdát, že v případě vlastní insignie jde v podstatě jen o jakousi uraženou pýchu. Někdo by mohl argumentovat zbytečným plýtváním peněz na jediný symbolický předmět, o jehož praktickém významu lze jistě v mnoha ohledech pochybovat. Ve skutečnosti tomu tak ovšem není. Vlastní insignie je velmi podstatným dokladem toho, že si je akademická instituce vědoma svého významu a své role v životě studentů. Při všem tom zaklínání o tradicích, zcela výjimečném jménu a reputaci, totiž na FSV zapomněli, že nestačí jen slova, občas je třeba přistoupit i k činům. Jistě se lze dvacet let promenádovat při vskutku překrásných obřadech imatrikulací a promocí. Jenže pokud k tomu fakulta nemá ani vlastní vybavení, tak je asi někde problém. Skoro jakoby si chtěla zahrát fotbal Sparta se Slavií, musela by si k tomu ale půjčit balón od FC Horní Dolní.

Naštěstí se zdá, že tuto skutečnost už si alespoň někteří příznivci FSV uvědomili. Dosavadní selhání fakulty se navíc rozhodli napravit ve velkém stylu. Nepůjde jen o výrobu skromného žezla jen tak, aby se neřeklo. Na zhotovení předmětu by měl spolupracovat akademický sochař Otmar Oliva. Právě tohoto umělce oslovil už před zmiňovanými dvaceti lety původní iniciátor Petrusek. To, že by se měl k odloženému projektu vrátit, znamená mnoho. Fakulta se tím neobrací zády ke svých chybám z minulosti, naopak jim čelí se vztyčenou hlavou. Ano, dlouho jsme na celou věc kašlali, ale když už to teď dotáhneme do konce, tak alespoň se vší parádou. Olivův přínos navíc tkví i v tom, že dokáže celý projekt zajistit z hlediska doslova světového věhlasu. Sochařova díla už totiž zdobí kapli Jana Pavla II. ve Vatikánu či chrám Panny Marie Matky církve v Mariboru.

Výsledné žezlo s názvem Společnost jako na dlani pak navrhl na základě veřejné soutěže Martin Potůček. Výsledný design kombinuje zeměkouli svíranou v dlani, pět prstů symbolizuje pět oborů vyučovaných na fakultě. Prosté, ale opět s hlubokým přesahem. Symbolické jsou i dary, které si mohou vysloužit účastníci veřejné sbírky. Za příspěvek na zhotovení insignií si mohou odnést například odlitek žezla, nebo například vyrytí jména do slavnostní desky. Navíc obdrží i pozvánku na slavnostní ceremoniál, na němž bude žezlo poprvé oficiálně představeno. V takovém případě jde opět o velmi důstojný akt, jenž zajistí přijetí nové insignie dostatek vážnosti.

Zhotovení vlastního žezla znamená pro fakultu sociálních věd skutečně mnoho. Plní tím své vlastní sliby z minulosti, ukazuje svou velikost, studentům pak snad konečně dokáže, že vedení konečně bere vážně nejen je, ale i sebe sama. Navíc bude konečně zalepena i ona tvrdá rána na cti, kterou s sebou jedna z nejvýznamnějších vzdělávacích institucí v zemi nese. A to není málo. Doufejme, že na obdobné akce si nebudou muset její studenti počkat dalších dvacet let.

Text vznikl v rámci předmětu Tvůrčí dílny – komentář pod vedením Mgr. Davida Klimeše, Ph.D.

Foto: FSV UK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *