Hororový klaun Matěj Břešťák: „Už ve školce jsem byl středem pozornosti.“

Jakub Mahr, Zuzana Drábková, Magdaléna Štefánková

Kočovný život, strach i 20 trestních oznámení. Jaké je to žít každý týden na jiném místě a jak nejlépe vyděsit návštěvníky popisuje hororový klaun Matěj Břešťák.

Video výstup vznikl v rámci předmětu Televizní rozhovor v teorii a v praxi pod vedením Mgr. Veroniky Mackové, Ph.D. a Mgr. Františka Gély.