Studentská zpravodajská relace Fleška

Další díl zpravodajské relace Fleška, kterou natočili posluchači magisterského studia v zimním semestru akademického roku 2023/24 v rámci předmětu Tvůrčí dílny, se věnuje tématům, které dlouhodobě zajímají studentskou akademickou obec: vysokoškolský program Erasmus, práce při studiu, den otevřených dveří na FSV UK, nová knihovna v Jinonicích atd.