Zbytky železné opony Čechy a Němce stále rozdělují, tvrdí publikace

Podle publikace Česko-německé vztahy v číslech nastal ve vztazích České republiky a Německa nepopiratelný pokrok. Nevystupuje v nich už tolik komplikovaných témat jako v minulosti, stále tu ale přetrvávají „zbytky železné opony”. Dělící prvky existují jak na úrovni fyzické – nedostatečná přeshraniční infrastruktura, tak na úrovni sociální, ve formě rozdílných příjmů. „Velký problém představuje jazyková bariéra, ta vychází jako největší problém i z průzkumů,” říká Hana Rydza, jedna z autorek publikace. Střední nebo velmi pokročilou znalost německého jazyka v šetření ČSÚ z roku 2016 uvádí jen 8,5 % Čechů. Na druhé straně podobný výzkum ani neexistuje.

Publikace vznikla za podpory Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Česko-německým fondem. Již dříve dostupné údaje tu autorky Zuzana Lizcová (AMO) a Hana Rydza (Humboldtova Univerzita v Berlíně) shromažďují s cílem poskytnout impuls k hlubšímu zamyšlení. Studii novinářům představily 5. března v pražské kavárně Bílá vrána. Vyjde také jako odborný článek v německém časopise Osteuropa.

Témata jako demografický vývoj, zahraniční obchod nebo vědu a výzkum autorky demonstrují na grafech, které jsou sestaveny převážně z údajů ČSÚ, Eurostatu a statistik českých ministerstev. Studie srovnává i provázanost po hospodářské a energetické stránce. „Z publikovaných grafů je zřejmé, že i když HDP v ČR roste, stále zůstává hluboko pod evropským průměrem. HDP na obyvatele obou zemí se nepřibližují. Můžeme tedy pozorovat kontinuální růst, ale žádné sbližování,” tvrdí Zuzana Lizcová.

Ze shromážděných údajů také vyplývá protichůdný vývoj v kultuře. „Některé grafy vypadají velmi pozitivně, například popularita jedné z největších kulturních akcí, filmového festivalu Das Filmfest, roste. Méně pozitivně už to vypadá v oblasti literatury. U překladů z češtiny do němčiny pozorujeme kontinuální pokles. Doufáme, že se křivka pohne směrem nahoru po naší letošní účasti jako hlavní hostitelské země na knižním festivalu v Lipsku,” říká Lizcová. Das Filmfest láká rok od roku více návštěvníků. Vloni se na tento festival německy mluvených filmů pořádaný v Praze přišlo podívat 8061 lidí, což je oproti roku 2006 více než čtyřnásobek.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

 

Foto: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *