Worth Czeching out: Landek Park, Eden Arena & Café Nona

By Ela Šerá; Jan Korselt; Evelina Zitková

Worth Czeching Out: Landek Park

Ela Šerá

Photo credit: Magistrát Města Ostravy, Creative Commons (CC)

Worth Czeching Out: Eden Arena

Jan Korselt

Worth Czeching Out: Café Nona

Evelina Zitková

Příspěvky vznikly v rámci kurzu Angličtina pro žurnalisty pod vedením Mgr. Aleny Proškové. / Projects created during the English for Journalists course led by Mgr. Alena Prošková.