Univerzita Karlova ocenila překlad římského práva i přednášky o očkování

K výročí sametové revoluce a Mezinárodního dne studentstva předali zástupci Univerzity Karlovy a Hlávkovy nadace ceny vysokoškolským osobnostem i talentům. Slavnostní akce se prezentovala prostřednictvím online streamu z budovy Karolina.

Večer 17. listopadu zahájil rektor Tomáš Zima. V projevu připomněl tragické události roku 1939 a hrdinství studentů v roce 1989, poděkoval bojovníkům s pandemií a apeloval na solidaritu a vzájemnou toleranci. „Nesmíme přestat doufat a věřit, že současnou krizi překonáme. Nesmíme se vzdát,“ dodal Zima před předáváním.

V něm jako první zazněly projekty Medici pro očkování a iniciativa připomínající sametovou revoluci Svobodný listopad. Oba obdržely Cenu Miloslava Petruska za prezentaci, kterou tradičně získává výtvor s pozitivním dopadem na obraz UK na veřejnosti.

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin převzali autoři vědeckého článku o skleníkovém plynu metanu a jeho vlivu na klimatickou změnu, který uveřejnil časopis Nature. V této kategorii uspěly také monografie Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího, lékařská publikace Adenomy hypofýzy a překlad římského práva z roku 533 s názvem Digesta neboli Pandekty II.

Cenu Arnošta z Pardubic za vzdělávací činnost obdrželi Ivan Bičík za interdisciplinární přístupy ve výuce, Michal Ctibor za videokurzy latiny a kolektiv autorů za interaktivní periodickou tabulku prvků.

Donatio Universitatis Carolinae, které slouží jako podpora výzkumných prací přispívajících k prestiži UK, patří Petru Čornejovi, Janu Jehličkovi, Petru Němcovi, Janu Starému a Petru Volfovi.

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I – seminář psaní C pod vedením Mgr. Ondřeje Trunečky a publikován byl v CAROLINĚ.

Foto: Medici PRO očkování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *