Rovné odměňování je povinnost, varuje projekt 22 % k rovnosti

V evropském rámci je Česko zemí s jednou z nejvyšších nerovností v odměňování žen a mužů. Problematikou tzv. gender pay gap – rozdílu ve výdělcích žen a mužů – se zabývá projekt ministerstva práce a sociálních věcí 22 % k rovnosti. Hodnota gender pay gap v ČR je totiž právě 21,8 % a od roku 2002 nevykazuje známky zlepšení. Naopak spíše stagnuje. Projekt si klade za cíl problém rozdílného odměňování vyřešit.

Pondělního diskusního setkání a zároveň křtu projektu se zúčastnily i ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU Irena Moozová a Zuzana Jentschke Stöcklová z MPSV. Křtil se výzkum mínění české veřejnosti o rovném odměňování. Organizátoři projektu současně spustili webové stránky určené jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Mají informovat o problematice nerovného odměňování a poskytují i rady, které by mohly zaměstnancům pomoct nespravedlivému výdělku předejít. Zajímavým nástrojem je na nich mzdová a platová kalkulačka, kde si lidé můžou spočítat průměrnou výši ohodnocení vzhledem k profesi, lokaci, věku a vzdělání. Poskytují tak svéráznou transparentnost. Česká veřejnost se totiž podle Tomáše Ervína Dombrovského ze společnosti LMC o svých platech bavit nechce. Jedná se často o tabu. „Ženy mnohdy neví, o jakou mzdu si říct,” okomentovala nástroj Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu.

„Nižší platové ohodnocení žen je trest za péči o rodinu,” řekla Stöcklová. Promluvila o nedostatku jeslí a o nižších důchodech žen. Dle výzkumu je přitom pro 9 z 10 Evropanů nepřijatelné, aby ženy a muži dostávali rozdílné platy. „Pouze 51 % Evropanů se domnívá, že jsou v jejich podniku muži a ženy platově hodnoceni stejně,“ řekla Moozová. „Lidé by si měli o lepší podmínky říkat. Bez toho se věci nikam neposunou,“ zakončil Dombrovský.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

 

Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *