Výzkum CVVM: Češi a Slováci k sobě mají navzdory rozdělení blízko

Rozdělení Československa v roce 1992 vnímá z dnešního hlediska pozitivně nebo spíše pozitivně v Česku i na Slovensku shodně 44 % dotázaných. U slovenské veřejnosti je vyšší procento těch, kteří rozpad vidí negativně (42 % proti českým 37 %), naopak Češi častěji nevědí, nebo se neumějí vyjádřit. Vyplývá to z výzkumů provedených Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR a Institutu pro veřejné otázky Bratislava ve spolupráci s agenturou Focus při příležitosti 25. výročí rozpadu federace.

Následný vznik samostatné republiky vnímá jako pozitivní historickou událost v obou zemích o 10 % více občanů. Překonat však rozdělení Československa není těžký úkol – mezi všemi historickými událostmi v ČR a SR skončilo poslední. Naopak nejlépe se umístil vznik ČSR v roce 1918 a sametová revoluce, obojí je nicméně mnohem pozitivněji hodnoceno v Česku.

Velké rozdíly panovaly mezi jednotlivými věkovými kategoriemi – u respondentů starších 65 let jako u jediné skupiny vidí většina rozdělení negativně. U středních generací jsou oba postoje přibližně vyrovnané a u nejmladší kategorie dotazovaných (8-29 let) významně stoupá podíl lidí bez jasného názoru a dostatku informací. Další otázkou, kterou se tazatelé zabývali, byla spokojenost občanů s tím, že se o rozdělení nerozhodlo na základě referenda. Čísla hovoří jasně v neprospěch tohoto řešení: s absencí referenda je spokojena pouze pětina respondentů. Zatímco mezi zastánci rozdělení považuje tuto cestu za správnou přibližně polovina, 93 % odpůrců je jasně proti.

Na jedné otázce však panuje shoda napříč všemi věkovými kategoriemi a názory: více než 80 % občanů na obou stranách hranice si myslí, že by Češi a Slováci měli mít a pěstovat bližší vztahy než s ostatními sousedními zeměmi. O to se stará téměř 70 % českých respondentů, kteří uvedli, že mají slovenské přátele. Problém pro Čechy není ani porozumění slovenštině – 89 % uvedlo, že jí rozumí, případně s menšími obtížemi. Mezi těmi, kdo rozumí hůře, byli zastoupeni téměř výhradně nejmladší respondenti.

Podobně zaměřený výzkum provádělo CVVM už před pěti lety. Tehdejší výsledky jsou téměř shodné s těmi letošními, je však patrný trend – rozdělení postupně začíná schvalovat čím dál větší procento populace, a to v obou státech. Často i ti, kdo na začátku devadesátých let sami sebe považovali za jeho zaryté odpůrce.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

 

Foto: Pixabay.com/StockSnap

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *