Oblíbenost plateb mobilním telefonem v Česku

Peníze jsou dnes nutnou součástí každodenního života téměř každého člověka. Peníze můžeme označit jako sociální statek, a v podstatě jakékoliv vysoce likvidní aktivum, které lze použít při placení a slouží tak jako prostředek směny. Důležitým prvkem je také všeobecnost peněz. Jestliže subjekty dané společnosti určité aktivum nepřijímají, jde pak místo o peníze pouze o jejich náhražku. Peníze však mohou být i pasivem, a to pro jejich emitenty, kteří je vydávají.

Teorií peněz a jejich definicí se mimo jiné zabýval i význačný anglický ekonom John Maynard Keynes. Podle nějž jsou peníze „druhem majetku, u kterého jsou udržovací náklady nižší než odměna za likviditu a výnos z držby se rovná nule, a který slouží jako prostředek směny, jehož pružnost výroby se rovná nule a stupeň nahraditelnosti se také rovná nule.“[1]

Peníze měly v minulosti několik desítek podob, a to od barterového obchodu neboli naturální směny, po komoditní peníze, kdy se platilo nejrůznějšími komoditami jako je například olej, plátno, zlato, stříbro. Následně se pak komodity výhradně omezily na kovy, a později vznikly peníze plnohodnotné. Kupní síla dané mince tak byla rovna kupní síle kovu v minci. Plnohodnotné peníze později nahradily peníze neplnohodnotné v podobě bankovek a státovek. [2]

V dnešní moderní době rozlišujeme dvojí platidla, a to peníze hotovostní a bezhotovostní. V současnosti máme tedy široký výběr prostředků, kterými lze platit. Do peněz hotovostních patří již zmíněné mince a papírové peníze, do bezhotovostních pak peníze na bankovních účtech, úvěrové a platební karty, šeky a směnky. S rozvojem moderních technologií, internetu a nejrůznějších aplikací se ale v posledním desetileté objevily zcela nové formy placení. A to kromě klasického placení debetní či kreditní kartou a elektronického internetového bankovnictví placení tzv. bezkontaktně. První bezkontaktní karty začala jako první nabízet před osmi lety Citibank. Bezkontaktní placení funguje na bázi komunikaci mezi kartou a terminálem pomocí radiových vln RFID na velmi krátkou vzdálenost.[3] Tyto platby lze uskutečnit bez zadání PIN kódu, když jde o platbu do 500 korun. Na podobné bázi začala fungovat nedávno i nejnovější metoda placení, a to chytrým mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami.

Placení mobilním telefonem

Placení přes mobilní aplikaci předcházelo placení mobilním telefonem, ale přes sms zprávy. Vše fungovalo na komunikace mezi klientem a bankou pomocí šifrovaných sms zpráv. Poté co se rozvinuly chytré telefony, z této formy placení sešlo. Sms zprávy tak nahradil tzv. smartbanking, neboli placení mobilními aplikacemi.[4]

S nástupem moderních technologií a masovým užíváním chytrých telefonů tedy přišly společnosti provozující operační systémy s novou metodou placení. A to bezkontaktní platbou přes mobilní telefon. Uživatelé mobilních telefonů tak nyní mohou využít Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay a Android Pay. Všechny služby mají podobná pravidla užívání. K placení mobilním telefonem uživatelům stačí pouze operační systém mobilního telefonu, který tento typ platby podporuje, a banka, která takovou službu nabízí.

Jako první na trh s placením přes mobilní telefon přišel Apple se svým Apple Pay, a to v listopadu roku 2014. „Při nakupování na webu v Safari na iPhonu, iPadu nebo Macu můžeš použít Apple Pay a ušetříš si zakládání účtu nebo zdlouhavé vyplňování formulářů. Na MacBooku Air a MacBooku Pro s Touch ID zaplatíš pouhým dotykem. Rychleji, snadněji a bezpečněji než kdy předtím.“[5] Těmito větami uvádí společnost Apple novou možnost placení. Snaží se nalákat především na její jednoduchost a rychlost.

Apple upozorňuje také na bezpečnost celé transakce. Ta funguje na základě technologie NFC, která zajišťuje při celé akci přenos dat. Vše tak funguje podobně jako kreditní či debetní bezkontaktní karta na základě bezdrátové komunikace s terminálem na krátkou vzdálenost. Aby byla celá transakce bezpečná, využívá Apple metodu tokenizace. Díky ní obchodník nezná číslo karty, jméno, ani jiné údaje spojené s uživatelem. Apple příslušnému obchodu poskytuje jen číslo, takzvané „device account number“, která má každé mobilní zařízení. K dispozici je také kód „dynamic security code“, který je unikátní pro každou transakci.  Aby nemohl mobilní telefon nikdo zneužít, vše musí uživatel potvrdit pomocí tzv. Touch ID, otisku prstu.[6]

Pokud má uživatel jakéhokoliv zařízení od společnosti Apple zájem využít tuto formu placení, stačí si Apple Pay aktivovat v aplikaci Wallet. Poté se koná řada ověřování a autorizace plateb. Uživatel si do aplikace může přidat až osm různých platebních karet, které může využívat. Samotná platba pak vypadá podobně jako při platbě kartou. Platbu přes Apple Pay mohou uživatelé využít i na převod peněz mezi účty či při platbě na internetu. Nemusí vyplňovat žádné formuláře, vše za ně udělá aplikace. Podobně funguje i placení přes chytré hodiny Apple Watch. Nicméně na místo ověřování přes Touch ID se platba ověřuje pomocí tepu a ověřovacího PIN kódu, který zabraňuje zneužití v případě odcizení.[7]

Na podobné bázi jako funguje Apple Pay fungují i další služby, které nabízejí další firmy. A to Samsung Pay, která placení mobilním telefonem zavedla v únoru roku 2015. Podobně jako Apple Pay využívá i Samsung technologii NFC. Kromě ní ale využívá i technologii MST (Magnetic Secure Transmission), která má napodobovat magnetický proužek platební karty. Tato forma placení je tak výhodnější z toho hlediska, že obchodník nemusí mít jako v případě Apple Pay terminál podporující technologii NFC.[8]

Další obdobná služba Android Pay pak funguje od září roku 2015 na stejném principu jako předchozí dvě s jednou odlišností. A to tím, že funguje na jakémkoliv mobilním telefonu, který má operační systém Android. Tato služba se tak neváže na konkrétní mobilní zařízení dané značky jako u výše zmíněných služeb, ale na operační systém. V České republice ještě kromě tří vyjmenovaných služeb funguje i Google Pay, která stejně jako její konkurenti využívá technologii NFC.

Všechny čtyři služby, které poskytují možnost placení přes mobilní aplikaci fungují s rozdílem pár detailů na podobné bázi. Všichni čtyři poskytovatelé se také shodují na tom, že placení mobilním telefonem je naprosto bezpečné, díky ověřování jak pomocí PIN kódu, tak pomocí otisku prstu (Touch ID). Mezi uživateli se tato forma placení stává čím dál více oblíbenější, a to především kvůli tomu, že může sdružovat více platebních karet, které uživatel nemusí nosit po kapsách a stačí mu jen jeden mobilní telefon, který přiloží k terminálu.

Placení mobilem v České republice

Většina českých bank nabízí možnost placení mobilní aplikací zhruba od roku 2017. Od té doby rapidně vzrostl zájem českých uživatelů o tuto formu placení. Banky tak každý měsíc evidují více a více klientů, kteří mají o tuto službu zájem. Čtyři české banky, které byly osloveny, se shodují na tom, že klienti mobilním telefonem v průměru platí částku mezi 400-500 korun. Podle bank lidé službu začali využívat především díky její pohodlnosti, jednoduchosti a rychlosti.

mBank a placení mobilem

Česká banka mBank spustila jako první službu Google Pay, a to 14. listopadu 2017. Apple Pay pak spustila 19. února 2019. V obou případech se tak zařadila do první vlny bank, které tyto služby na českém trhu spustily. Podle mluvčí mBank Štěpána Dlouhého je zájem o platby mobilním telefonem mezi klienty mBank stále větší. „Do Google Pay a Apple Pay si klienti přidali už víc než 65 000 platebních karet od spuštění obou služeb na českém trhu. Objem transakcí se každým měsícem zvyšuje. V objemu naši klienti zaplatili například za letošní listopad přes Google Pay a Apple Pay téměř 330 milionů korun,“ uvedl Štěpán Dlouhý.

Průměrná transakce mobilním telefonem se podle mBank pohybuje ve výši něco málo nad 500 korunami. Jako nejčastější službu při placení mobilním telefonem klienti mBank využívají Appley Pay. „I když poměr zařízení s operačním systémem Android oproti iOS je nepoměrně vyšší, aktivnějšími jsou vlastníci Apple zařízení. O těchto uživatelích je všeobecně známo, že jsou aktivnější a horlivější využívat nejmodernější technologie hned, jak jsou dostupné na trhu. Google Pay uživatelé ale nezaostávají a jsou také velmi aktivní při placení mobilními telefony,“ doplnil Dlouhý.

Tento moderní trend se podle mBank zvyšuje díky jeho rychlosti, pohodlnosti a jednoduchosti. Boom ale v posledních měsících zažívá i placení tzv. smart hodinkami. Podle mluvčího mBank užívání této aplikace nemá žádné nevýhody. „Úskalí tohoto způsobu placení nenacházíme. Bezpečnost je základem všech mobilních plateb. Pokud klient používá kreditní nebo debetní kartu s Google Pay nebo Apple Pay (rovněž i s Garmin & Fitbit Pay v chytrých hodinkách), skutečné číslo karty není uložené v zařízení a není poskytované poskytovateli služby nebo obchodníkovi. Služba využívá zaheslované číslo karty, tzv. token,“ uzavřel Dlouhý.

Airbank a placení mobilem

I česká banka Airbank eviduje vzrůstající zájem o placení mobilním telefonem. Aplikace na placení v chytrém telefonu využívá u Airbank už téměř 180 tisíc unikátních klientů. Tím pádem mobilem platí už 23 % všech uživatelů Airbank. Někteří dokonce využívají i více aplikací najednou.

Airbank spustila nejdříve placení přes Android Pay, a to v dubnu 2018. V únoru 2019 pak následovalo zpřístupnění Apple Pay, které současně využívá 89 tisíc klientů Airbank.  Tato banka ale nabízí i vlastní aplikaci na placení, a to tzv. MyAir. „Klienti, kteří mají operační systém Android, mohou platit přímo prostřednictvím aplikace My Air, kterou používají i pro správu svého bankovního účtu. Nyní nově od listopadu 2019 nabízíme klientům s Androidem také placení prostřednictvím Google Pay. Mobilem s aplikací My Air platí 79 tisíc klientů Air Bank. Google Pay po pár týdnech od spuštění využívá přes 20 tisíc klientů,“ vysvětlila mluvčí Airbank Jana Karasová.

Airbank také letos v listopadu zavedla placení prostřednictví chytrých hodinek Garmin Pay, kterou využívá zatím tisíc uživatelů, a Fitbit Pay se současnými sto uživateli. Klienti Air Bank mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami provedli už téměř 15 milionů transakcí v celkovém objemu 5,8 miliardy korun. Průměrná platba mobilem je necelých 400 korun, což je asi o sto korun méně, než je průměrná platba klasickou platební kartou. V Air Bank se platby mobilem na celkových platbách uskutečněných v kamenných obchodech podílejí už přibližně z 16 %.

Vzrůstající zájem placení mobilní aplikací Airbank spatřuje jako mBank v její rychlosti a pohodlnosti. Klienti Airbank si navíc mobilem mohou i vybrat z bankomatu, který umožňuje bezkontaktní výběr. O bezpečí se podle Karasové uživatelé Airbank při placení mobilem nemusejí strachovat. „Podobná obava o bezpečnost plateb zpočátku panovala u některých klientů i v době, kdy banky začaly svým klientům vydávat bezkontaktní platební karty. A dnes už ale u pokladny v obchodě ‚pípají‘ prakticky všichni klienti, kteří využívají bezhotovostní placení. Navíc většina lidí má mobil na rozdíl od peněženky s platební kartou neustále po ruce a jeho ztrátu by tak zaznamenali s velkou pravděpodobností daleko dříve než ztrátu peněženky,“ doplnila mluvčí Airbank. Banka navíc nabízí proplacení částky do 500 korun, když by jejich mobilní telefon byl zneužit k placení bez PIN kódu cizí osobou.

Komerční banka a placení mobilem

Platby mobilem či hodinkami na terminálech obchodníků využívá v současné době více než 130 tisíc klientů Komerční banky. Dvě třetiny z nich využívají službu Apple Pay, zbylá třetina platí s Google Pay.

Komerční banka spustila možnost placení přes Apple Pay v únoru 2019 stejně jako AirBank a mBank. „Při spuštění Apple Pay v únoru 2019 jsme čekali velký zájem klientů, ale realita byla ještě výrazně lepší a předčila naše očekávání. Příchod Apple Pay současně podpořil novou vlnu zájmu o službu Google Pay. V posledních měsících je tempo růstu počtu klientů cca 10 % měsíčně,“ popsal mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

Průměrná částka, kterou uživatelé platí mobilem či hodinkami v Komerční bance se pohybuje okolo 500 korun českých, zatímco průměrná platba kartou je necelých 700 korun. U Apple Pay je průměrná částka o 10 % vyšší než u Google Pay. Medián platby Apple Pay tak činí kolem 200 korun. Průměrná částka nebo i medián se v čase podle Pavla Zúbka tolik nemění.

Komerční banku její uživatelé velmi pozitivně hodnotí právě za podporu všech dostupných walletů, které jsou v této chvíli k dispozici v České republice: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay. „Nové platební služby zvyšují loajalitu našich stávajících klientů a lákají i klienty nové. Všechny tyto služby zaváděla Komerční banka buďto jako první nebo mezi prvními,“ potvrdil mluvčí Komerční banky.

Platby mobilním telefonem v dnešní době tvoří přes 12 % plateb obchodníků, přičemž objemově jde už téměř o 10 %. Podíl tohoto druhu plateb podle Komerční banky roste s každým měsícem. „Sledujeme i růst výběrů hotovosti díky Apple Pay a Google Pay. Počet výběrů z bankomatu provedených kartou v mobilu se za poslední 3 měsíce více než ztrojnásobil. Klienti, kteří si vyzkouší placení mobilem už se ke kartě ve většině případů nemají důvod vracet. Komfort těchto služeb je pro uživatele natolik vysoký, že se karta ve své fyzické podobě pomalu stává postradatelnou,“ uzavřel Pavel Zúbek.

Česká spořitelna a placení mobilem

Česká spořitelna upozorňuje na fakt, že Češi platí bezkontaktně nejvíc na světě. Podle údajů banky je 90 % všech plateb, které provedou klienti České spořitelny kartou nebo mobilem, bezkontaktních. Ve zbytku států Evropy se přitom průměrná míra bezkontaktních plateb pohybuje asi jen okolo 50 %.

Česká spořitelna bezkontaktní aplikace spustila nejprve prostřednictvím své vlastní aplikace Poketka, a to před rokem a půl. Letos pak rozšířila repertoár placení mobilem, kdy svým klientům nabídla placení pomocí služeb Google Pay a Apple Pay (v únoru stejně jako předchozí tři zmíněné banky).  „Nedávno jsme rozšířili možnosti bezkontaktního placení i pro uživatele chytrých hodinek s Garmin Pay a Fitbit Pay. Celkově dnes jednu z těchto služeb využívá více než 160 tisíc našich klientů. Počet klientů, kteří platí mobilním zařízením, se rychle zvyšuje,“ vysvětlil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Banka ke konci listopadu 2019 eviduje před 10 milionů korun transakcí placených přes Apple Pay v objemu téměř pěti miliard korun.

Službu Google Pay pak zavedla Česká spořitelna letos v červenci. Její uživatelé pomocí ní zaplatili už 700 milionů korun v celkovém počtu 1,5 miliard transakcí. „Před tímto datem mohli klienti s mobilními telefony s operačním systémem Android platit pomocí aplikace Poketka. Tu mohou používat klienti i nadále, sice s ní již nelze platit, protože možnost placení nahradila služba Google Pay, ale lze s ní vytvořit jednorázové virtuální karty pro bezpečné platby na internetu nebo využívat slevový program, který vrací část peněz z nákupu zpět na klientův účet,“ dodal Hrubý. Aplikaci banka rovněž nadále využívá pro testování nových služeb, které se později mohou objevit v mobilním bankovnictví.

Nejrychleji mezi klienty České spořitelny rostl zájem o placení pomocí služby Apple Pay. Od 19. února 2019, kdy službu spustila, si ji aktivovalo přes 110 tisíc klientů, kteří zdigitalizovali 145 tisíc platebních karet. Nárůst počtu klientů, kteří platí pomocí Google Pay, je ve srovnání s Apple Pay pozvolnější. Od začátku letošního července, kdy začala banka službu Google Pay klientům nabízet, ji využívá přes 45 tisíc klientů, kteří si tak zdigitalizovali více než 50 tisíc karet.

Průměrná výše jednoho nákupu pomocí Google Pay se v České spořitelně pohybuje okolo 450 korun. S Apple Pay je pak průměrná výše jedné bezkontaktní platby 494 korun. „V průměru měsíčně klient s Apple Pay platí mobilním zařízením dvakrát více než majitel telefonu s operačním systémem Android. Bezkontaktní placení je doslova návykové. Je to dáno jednoduchostí a rychlostí, navíc mobilní telefon máme dnes prakticky neustále u sebe. Typické situace jsou při placení v trafice, supermarketech, restauracích, kavárnách, čerpacích stanicích, drogeriích či lékárnách,“ uvedl mluvčí České spořitelny.

U Apple Pay byl od samého začátku nárůst klientů platících touto službou podle údajů České spořitelny velmi rychlý. Podle mluvčího Hrubého je tato situace dána tím, že uživatelé Applu jsou výrazně více nakloněni moderním technologiím a placení mobilním telefonem než uživatelé jiných operačních systémů. Zájem o využívání Apple Pay v ČR tak odpovídá globálnímu trendu. Celosvětově Apple Pay využívá okolo 90 milionů lidí, zatímco Google Pay pouze 30 milionů lidí, ačkoli tržní podíl operačního systému Android je globálně 80 procent versus dvaceti procentnímu podílu iOS.

Budoucnost placení

Jak se shodují všechny čtyři oslovené banky, platby mobilní telefonem nebo chytrými hodinkami jsou mezi lidmi stále oblíbenější. Zájem uživatelů vzrůstá každý měsíc. Je tedy možné, že mobilní placení v budoucnu úplně nahradí placení kreditní kartou, protože už zkrátka nebude potřeba. Lidé tak třeba budou místo peněženky nosit jen chytrý telefon, kde budou mít nahrané všechny nejen platební karty, ale i zákaznické karty do obchodů. A jelikož v některých státech EU jako jsou například severské státy, už takový systém běžně funguje, nejsme možná ani tak v daleké budoucnosti.

Podle serveru Rondo.cz, který se zabývá tvorbou internetových portálů, je budoucnost placení především bezhotovostní. Lidé budou podle studie, kterou si web nechal zpracovat, chtít platit hlavně bezkontaktně. Zelenou tak mají právě platby pomocí mobilních telefonů. Češi by ale chtěli platit například pomocí čipu, který by měly implantovaný pod kůží. „Trendem se mají stát tzv. „hands free“ platby, tedy takové, u kterých nebude potřeba nic nikam přikládat. Senzory v dané oblasti, např. v pokladní zóně v supermarketu, samy detekují potřebné platební informace a systém provede platbu bez aktivní účasti člověka.“[9]

Ve světě se tak nyní testuje řada nových metod placení. Jelikož je již dnešní realitou ověřování platby pomocí otisku prstu, testují v USA například i potvrzování plateb pomocí skenu oční duhovky. Je tedy otázkou, čím vším se bude dát platit například v horizontu 10 let. Dá se ale téměř určitě říct, že i když přijdou nové, moderní technologie a s nimi nové možnosti placení, vždy bude trh rozmanitý a lidé si budou moci vybrat z několika variant tu, která jim bude nejpohodlnější. Placení se tak zcela jistě neomezí jen na jednu možnost, stejně jako tomu tak je i dnes.

Poznámky

[1] SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Přeložil Michal MEJSTŘÍK, ilustroval Martina PROCHÁZKOVÁ, ilustroval Blanka DVOŘÁKOVÁ. Praha: Svoboda, 1991. ISBN 80-205-0192-4.

[2] REVENDA, Zbyněk. Peníze a zlato. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-214-7.

[3] 8 TŮMA, Ondřej. Bezkontaktní platební karty. Jsou bezpečné? [online]. [cit. 2019-12-16]. Přístup z internetu: www.penize.cz/platebni-karty/259327-bezkontaktni-platebni-karty-jsou-bezpecne

[4] POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-462-7.

[5] Bezkontaktně. Bezstarostně. In: Apple [online]. [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://www.apple.com/cz/apple-pay/

[6] SEDLÁK, Jan. Apple Pay. In: LUPA.CZ [online]. [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/n/apple-pay/

[7] MACRUMORS: Apple Pay. [online]. [cit. 2019-12-16]. Přístup z internetu: www.macrumors.com/roundup/apple-pay/

[8] MUNDY, Jon. What is Samsung Pay? [online]. [cit. 2019-12-16]. Přístup z internetu: www.trustedreviews.com/opinions/what-is-samsung-pay

[9] LÁSKA, Jan. Budoucnost bezkontaktních plateb? Může se uplatnit sken duhovky nebo blockchain Více na: https://www.mobilmania.cz/clanky/jaka-je-budoucnost-plateb-muze-se-uplatnit-sken-duhovky-nebo-implantat-v-ruce/sc-3-a-1343544/default.aspx. Mobilmania.cz [online]. 22. 11. 2018 [cit. 2019-12-18]. Dostupné z: https://www.mobilmania.cz/clanky/jaka-je-budoucnost-plateb-muze-se-uplatnit-sken-duhovky-nebo-implantat-v-ruce/sc-3-a-1343544/default.aspx

Foto: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *