Oběti trestných činů mají nárok na pomoc i kompenzaci, ale často o tom nevědí

Probační a mediační služba (PMS) loni pomohla 9360 obětem trestného činu, což je nejvíce za poslední tři roky. Bezplatných služeb advokáta či psychoterapie využila například paní Alice, oběť domácího násilí. Na rozdíl od řady dalších, o možné pomoci se ví mezi lidmi velmi málo. „Náš systém ještě není zcela připraven – neumí říct obětem o jejich právech a ani je nedokáže zaštítit,“ konstatovala ředitelka PMS Andrea Matoušková na tiskové konferenci v pátek 22. února.

Právě na toto datum připadá Evropský den obětí trestných činů, Probační a mediační služba ho využila k osvětě, která upozorní poškozené na jejich práva. Její poslední průzkum totiž ukázal, že pouze 19 % tázaných vědělo, že Česko má už pět let zákon o obětech trestných činů. Zákon je chrání před viktimizací, zdůrazňuje zvlášť zranitelné (děti, senioři…) a poskytuje jim bezplatnou právní pomoc. Advokát Petr Kausta připomněl, že oběti je také nutné chránit před tzv. vinkláři. Tedy pochybnými centry pomoci, která klienty vedou trestním řízením mylně a využívají je jen ve svůj prospěch.

Podle Jakuba Severy z Ministerstva spravedlnosti stát poskytuje obětem jednorázovou dávku k překlenutí zhoršené sociální situace, v minulém roce takto vyplatil 15,4 milionu Kč. Další možností je náhrada škody směřovaná vůči pachateli, kdy o újmě způsobené trestným činem rozhoduje soud. Navíc v roce 2018 nabyl účinnosti zákon o použití peněžních prostředků z majetkových sankcí uložených v trestním řízení. Oběti však o něm nemají dost informací, loni se tak na jeho základě vyplatilo celkem 2,6 milionu korun jen deseti poškozeným.

O pomoc žádají ze dvou třetin ženy, nejčastěji se jedná o majetkové a násilné trestné činy. Téměř 90 % klientů jsou osoby starší 18 let. Lidé si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní informace, využívají i doprovod na úřady a psychoterapeutickou pomoc. „Oběti a jejich blízcí potřebují informace o právech a pomoc s jejich naplňováním, potřebují obnovit pocit bezpečí, chtějí poradit ohledně finančních kompenzací či s jednáním na úřadech. U nás oběti i jejich blízcí naleznou specialisty, kteří je vyslechnou a pomohou je bezpečně provést trestním řízením,“ uvedla Matoušková.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba II pod vedením Mgr. Ondřeje Trunečky a publikován byl v CAROLINĚ.

 

Foto: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *