Lidé v exekuci nemají důvěru v právní stát, demokracie jim je lhostejná

Nejnovější a v mnoha ohledech vůbec první dostupná data ukázala, jak exekuce lidem zasahují do života a jaké to má dopady na jejich hodnotové postoje. Jen pětina lidí poznamenaných exekucí považuje demokracii za nejlepší formu vlády a každému druhému na tom vůbec nezáleží. Průzkum zveřejněný 3. prosince nechal prostřednictvím agentury Median vypracovat internetový deník A2larm, který na příčiny a důsledky problémů spojených s exekucemi a chudobou upozorňuje v novém reportážním cyklu Exekuce: černé svědomí Česka.

Fakt, že exekuci dnes čelí každý desátý Čech starší 15 let, jen dokládá, že dluhy nejsou pouze problémem jednotlivců, ale celé společnosti. Půl milionu lidí je navíc v pasti vícečetných dluhů a prakticky nemají šanci se z ní dostat. Průzkum mezi 819 ekonomicky aktivními respondenty na všech stupních vzdělání ukázal, že exekuce se negativně podepisují na vztahu lidí k institucím a výrazně narušují důvěru ve vymahatelnost práva. „Srovnávali jsme postoje lidí jak s exekucemi, tak bez nich. Nízkou institucionální důvěrou trpí v souhrnu 41 % respondentů se zkušeností s exekucemi, zatímco mezi zbytkem chudší poloviny Čechů je to pouze 21 %,“ uvedl sociolog a spoluautor projektu Daniel Prokop. Data se sbírala prostřednictvím osobního nebo online dotazování od 10. do 26. října. Respondenti byli ve věku 18 až 65 let, měli podprůměrný příjem a necelá polovina z nich prošla exekučním řízením v domácnosti v posledních pěti letech.

Negativní postoj lidí poznamenaných exekucí převládá také vůči společenským změnám po roce 1989. Mezi chudší polovinou Čechů bez exekucí je 43 % toho názoru, že demokracie je nejlepším způsobem vlády. Ve skupině respondentů zasažených exekucí je stejného názoru už jen 27 % a autoritativnímu režimu je nakloněno pouze o 3 % méně. Téměř polovině respondentů zasažených exekucí je pak režim zcela lhostejný.

Skoro 57 % dotázaných uvedlo, že se do exekuce dostalo kvůli nesplaceným spotřebitelským úvěrům. Necelé tři čtvrtiny domácností si spotřební půjčku braly na splacení jiných závazků a do exekuce je dostaly nesplacené pohledávky za nájem a další poplatky spojené s bydlením, účty za telefon nebo neuhrazené pokuty. Průzkum tak zpochybnil obecně rozšířenou představu, že lidé se ocitají v exekuci zejména tehdy, když si půjčí například na dovolenou a půjčku nedokážou splatit. „Řada dlužníků sice dělala chyby a chovala se nezodpovědně, ale jejich situaci výrazně prohloubila i nezodpovědnost části věřitelů v neregulovaném systému. Zkrátka půjčovalo se jim ve chvíli, kdy by už jim nikdo půjčit neměl,“ vysvětlil Prokop.

Možnost oddlužení by měla lidem přiblížit novela insolvenčního zákona, která v současnosti čeká na schválení Senátem. Podle mnoha odborníků však problémy s exekucemi neřeší. „Lidé se chovají poctivě i nepoctivě. Je třeba takzvaně oddělit zrno od plev a více se soustředit na nepoctivé jednání, a to jak na straně dlužníků, tak věřitelů,“ dodal Prokop. Senát by měl o novele jednat 19. prosince.

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

Foto: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *