Beseda SCIO: o financování školství, ale i o dovednostech a aktivitách žáků

V pátek 6. listopadu se v pražském sídle společnosti SCIO konala beseda Káva a vzdělávání, jejímž tématem bylo české školství. Účastníci se mohli dozvědět zajímavé informace z prezentace a výkladu Filipa Karla, absolventa Fakulty elektrotechnické ČVUT, který kdysi vedl oddělení vědy a výzkumu ve SCIO.

foto: Flickr.com (GotCredit)
foto: Flickr.com (GotCredit)

Hrubá mzda českého učitele základní a střední školy dosahuje podle statistik Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI) 27 až 29 tisíc korun, což je přibližně 102 % průměru zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), uvedl Karel. Pod průměrem mezi zeměmi osmadvacítky se Česká republika pohybuje v procentech HDP věnovaných vzdělávání, dává 4,8 % oproti průměru 5,3 %. Během přednášky ale zazněly i pozitivní informace. Kupříkladu v roce 2014 byli čeští žáci 8. tříd otestováni a shledáni nejlepšími v počítačové gramotnosti v Evropě. V roce 2011 zase čeští žáci 4. tříd základních škol předvedli, jak na tom jsou v čtenářské gramotnosti. V rámci zkoušky PIRLS se umístili na sedmé příčce z 21 zemí. Dále se statistiky zabývaly volným časem a prioritami dětí, které sice stále více času tráví u počítače a internetu, ale většina z nich se věnuje alespoň jednomu sportu či jinému kroužku. Chlapci ve věku 6–15 let se podle výzkumu Národního institutu dětí a mládeže častěji věnují sportu než dívky stejného věku. Jako hlavní priority děti uváděly dobré přátele a šťastnou rodinu.

Nejzajímavější diskuse se pak rozvinula o zákoně, který znemožňuje vykonávat práci vysokoškolsky vzdělaným učitelům bez pedagogického vzdělání, a o názoru, že na pedagogické fakulty se hlásí studenti s nejhorším prospěchem.

Společnost SCIO byla založena v roce 1996 a za cíl si kladla vytváření profesionálních testů k přijímacím zkouškám. Na počátku byl nápad Ondřeje Šteffla, který se inspiroval metodami výuky z USA. SCIO do českého školství přineslo Testy obecných studijních předpokladů (tzv. scio testy) a v současné době spolupracuje s českými školami na desítkách projektů a na analýzách ke zkvalitnění výuky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *