Worth Czeching Out: Malešický park & Loket castle

— by Zuzana Augustová; David Radimerský

Malešický park

Zuzana Augustová

Loket castle

David Radimerský

Příspěvky vznikly v rámci kurzu Angličtina pro žurnalisty pod vedením Mgr. Aleny Proškové. / Projects created during the English for Journalists course led by Mgr. Alena Prošková.