Online bulvár zaměřený na ženy

Ženské magazíny se poprvé objevily ve Velké Británii koncem 17. století. Za vůbec první magazín pro ženy je považován Ladies Mercury, který vznikl v roce 1693. Určen byl ženám z vyšší společnosti a obsahoval podobná témata, jež lze nalézt i v dnešních časopisech, včetně ilustrovaných článků o módě, vzdělávacích materiálů a dopisů čtenářů.

Ve Spojených státech amerických vznikl první takový magazín o téměř sto let později (v roce 1792) a nesl název The Lady’s Magazine. Mnohé z ženských časopisů však nevycházely déle než dva až čtyři roky (Walker Ruff, 2012, s. 6–7).

Za jeden z prvních českých ženských magazínů jsou považovány Ženské listy. Tento časopis vycházel od roku 1871 jako příloha časopisu Květy a od roku 1873 pak také samostatně. Jeho obsah tvořily například cestopisy, naučné články a zprávy o pokrocích ve vzdělanosti žen. Poté se objevovaly i další magazíny určené ženám, například List paní  a dívek,  Eva či Ženský svět. V poválečném období začal jako jeden z prvních ryze ženských magazínů vycházet časopis Vlasta, jenž je vydáván dodnes (Kratochvílová, 2018, s. 18).

Ženské magazíny reflektují měnící se pohled společnosti na ženy a na to, jak by měla vypadat ideální žena. Od počátku 19. století byla žena popisována hlavně jako hospodyně, čemuž odpovídal i obsah pro ni určených časopisů. Už v té době se v nich ale mluvilo i o sociálních změnách, například o majetkových právech vdaných žen. Ve

20. letech 20. století se začala v časopisech objevovat i romantická témata, téma lásky se stalo velmi podstatným, kdežto v časopisech pro muže se hovořilo spíše o pracovních a osobních úspěších. V období druhé světové války se v ženských časopisech psalo o pracujících ženách a ženách čekajících na návrat svých příbuzných, po jejím skončení byly ženy vyobrazovány opět jako hospodyně a sexuální objekt. To se změnilo až koncem 60. a začátkem 70. let 20. století, k čemuž přispěl nástup feministického hnutí. Dosavadní ženské časopisy se začaly více zaměřovat na různá témata týkající se života žen a začaly vznikat též nové časopisy, některé z nich i feministicky orientované (Tabery, 2007, s. 17).

S rozmachem internetu se začaly rozšiřovat i online magazíny pro ženy. Ty existují buď současně s jejich tištěnou verzí (například již zmíněná Vlasta), či pouze jako webové magazíny. Jedním takovým je i web Proženy.cz, jehož obsah je rozdělen do několika  kategorií  (krása  a  móda,  vztahy,  životní  styl,  bydlení,  rodina,  recepty  a horoskopy). Zaměření tohoto webu je tedy spíše lifestylové, ale objevují se na něm    i články čistě bulvární, jež se týkají především známých osobností. Web obsahuje velké množství rad a tipů ohledně vztahů a sexu, zdravého životního stylu, vzhledu a módních trendů. Rovněž ženám poskytuje mužský pohled na určitý vztahový problém prostřednictvím článků typu „Jak to vidí chlap“. Přestože se jedná primárně o ženský magazín, najdeme v něm i texty určené mužům (například článek „Povinná četba pro pány: Takhle z vás budou lepší milenci!“). Mnohdy poměrně bizarní rady a návody jsou obsaženy v rubrice o bydlení (například: „Veselý věnec z juty: Vyrobte ho z kovové podložky pod hrnec!“, „Židle ze skládky? Proměňte ji ve stojan na květináč!“, „Co se starým krájecím prkénkem? Zkuste tyhle dekorace!“, „Obyčejné ruličky od toaleťáku? Vyrobte z nich krásný stojan“). Články v rubrice týkající se rodiny zprostředkovávají čtenářům i nejrůznější zpovědi a příběhy lidí, kteří se potýkají s nějakým těžkým životním údělem.

Ryze bulvárním je internetový server Super.cz, který se zaměřuje na známé osobnosti. Nejčastějšími tématy týkajícími se celebrit zpravidla bývají hlavně vzhled, vztahy (nový vztah či rozchod, problémy ve vztahu, nevěra), zdraví, těhotenství, porod, mateřství a další.

Bulvární online magazíny pro ženy mají oproti těm tištěným značnou výhodu   v tom, že jsou velmi snadno dostupné. Své čtenáře často lákají pomocí tzv. clickbaitových titulků. Ženy čtoucí tyto magazíny tráví na jejich webových stránkách svůj volný čas, slouží jim k odreagování a zábavě. Některým mohou též sloužit jako inspirace a zdroj doporučení (například pokud čtenářka prožívá vztahové problémy, jež se v daném článku řeší). Společným znakem těchto webů jsou reklamy cílené bezprostředně na ženy. Inzerce je tak plná kosmetických přípravků, dámského oblečení, doplňků a dalších.

Ať už mají lidé na tento typ médií názor jakýkoliv, každý z nás určitě alespoň jednou v životě na jejich stránky zavítal, a to nejen ženy (i když jsou pro ně tyto magazíny primárně určeny), ale i muži. Své čtenáře si proto vždy najdou.

Zdroje

  • KRATOCHVÍLOVÁ, Renata, 2018. Pojetí ideálu ženského těla v lifestylových časopisech pro ženy. Praha. 77 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
  • TABERY, Paulína,  2007.  Reprezentace  různých  forem  rodinného a pracovního života  v ženských a mužských časopisech. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7330-133-0.
  • WALKER RUFF, Allison, 2012. The Relationship of Women ‚s Magazines and Their Websites: A Comparative Analysis of Print and Web Content. Fayetteville. Theses and Dissertations. University of Arkansas.

Foto: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *