Worth Czeching Out: Fata Morgana Greenhouse, Soccer Stadium by the Nisa, Revolving Theatre

Příspěvky, které vznikly v rámci kurzu Angličtina pro žurnalisty pod vedením Mgr. Aleny Proškové. / Projects created during the English for Journalists course led by Mgr. Alena Prošková.

Worth Czeching Out: Fata Morgana Greenhouse

By Petra Bumbová

Worth Czeching Out: Soccer Stadium by the Nisa

By František Mašek

Worth Czeching Out: Revolving Theatre

By Anna Peclová

Photo credit: https://www.ckrumlov.info/en/sights-and-culture-101-revolving-theatre-cesky-krumlov/