V Česku žije 3567 HIV pozitivních občanů, letos jich přibylo 199

Průměrný věk nově zjištěných HIV pozitivních občanů byl 37 let, s věkovým rozpětím od 14 do 77. Informace uveřejnil 29. listopadu Státní zdravotní ústav ke Světovému dni boje proti AIDS. Česko zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS, ze 100 tisíc obyvatel se nakazí pouze dva. Je tomu tak i přesto, že v období 2003 až 2016 lékaři zaznamenali dlouhodobý nárůst nově zjištěných případů z úrovně kolem 50 až na maximum 286 případů.

V předchozích dvou letech nových případů výrazně ubylo, celkově o 28 %. Pokles pravděpodobně souvisí se změnou mezinárodních a národních doporučení, která požadují, aby se léčba zahajovala co nejdříve po zjištění HIV pozitivity. Virová nálož u úspěšně léčených pacientů klesá, a tím znesnadňuje přenos infekce.

Letos od 1. ledna do 31. října se v ČR vyskytlo 199 nových případů. I nadále se na přenosu dominantně podílí skupina mužů majících sex s muži (67 % z celkového počtu nakažených). Podíl infikovaných heterosexuálů je 23 %, dlouhodobě pak v Česku zůstává nízký počet nakažených injekčních uživatelů drog, z celkového počtu infekcí se pouze 3 % vyskytla mezi nimi. Od zahájení sledování v roce 1985 se zaevidovalo 3567 případů HIV pozitivity. U 664 z nich se rozvinula fáze AIDS, která zapříčinila 309 úmrtí. Stále trvá nepříznivý trend vysokého výskytu dalších sexuálně přenosných nemocí u HIV pozitivních, např. syfilis či kapavky, a to v naprosté většině u mužů majících sex s muži.

V rámci prevence se od 22. do 29. listopadu uskutečnila největší letošní kampaň na podporu testování, tj. Evropský týden na testování HIV a žloutenky, koordinovaná Státním zdravotním ústavem. Zájemci měli k dispozici 101 míst ve všech krajích České republiky. Jindy mají možnost najít si „své“ testovací místo na webu www.tadyted.com.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

 

Foto: Pixabay

En tanke om “V Česku žije 3567 HIV pozitivních občanů, letos jich přibylo 199

  • 8. 12. 2019 at 0:31
    Permalink

    Tak pravdivější tvrzení by bylo, že nějaká konkrétní statistika (jmenovat zdroj), uvádí, že v Česku žije 3567 HIV pozitivních občanů, KTEŘÍ JSOU TÉTO STATISTICE ZNÁMY (NEVÍ SE KOLIK HIV POZITIVNÍCH TADY ŽIJE A NEVÍ O TOM NEBO SE O NICH NEVÍ), letos jich přibylo 199.

    Svar

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *