Možná budoucnost železnic: soukromí dopravci, moderní vlaky a rychlé spojení v EU

O přínosu soukromých dopravců, modernizaci či nákupu nových vlakových souprav se diskutovalo na Žofínském fóru, které se v pondělí 12. listopadu věnovalo rozvoji železniční dopravy. Sešli se na něm významní představitelé z oboru v čele s náměstkem ministra dopravy Ladislavem Němcem. Podle něj je do budoucna hlavně potřeba zajistit, aby České dráhy a soukromé společnosti vytvořily jednotnou a dobře fungující síť.

Role privátních dopravců (např. Regiojet či Leoexpress) bude pravděpodobně v příštích letech ještě významnější. Stát totiž v rámci uvolňování trhu nově vypsal soutěž na šest dotovaných rychlíkových linek a předpokládá se, že některé z nich budou obsluhovat právě soukromé společnosti. „Je naší snahou zavést systém jednotného tarifu, aby cestující měl možnost cestovat s více dopravci na jednu jízdenku,“ dodal Němec k novému systému. Jednotné jízdné by podle něj mělo fungovat od roku 2020.

S liberalizací železnic ovšem přicházejí i některá úskalí – zásadní bude zajistit, aby na sebe linky všech dopravců na českých železnicích navazovaly. „Železniční doprava funguje jako síťová struktura, je tedy potřeba, aby cestující na liberalizovaném trhu nepoznal rozdíl proti tomu, pokud by na síti působil jeden dopravce,“ upozornil Němec. Ředitel Společenství evropských železnic Libor Lochman navíc varoval před zvýšením nákladů na administrativu spojenou s roztříštěností trhu.

Dále by železnice potřebovala hlavně modernizovat. Zlepšení kvality tratí, přiblížení vlaků evropskému standardu či nahrazení vyžitých nádraží novými minimalistickými zařízeními jsou podle ředitele Správy železniční dopravní cesty Jiřího Svobody nezbytnými kroky. Vlaky by po splnění evropských norem měly jezdit rychlostí až 200 km/h (tedy o 40 km/h více než dnes). Podobně jako Němec vyzdvihl i Svoboda význam zahraniční dopravy a propojení sídel Evropské unie pravidelnými linkami.

V modernizaci vlaků budou pokračovat i České dráhy. Ty hodlají podle předsedy představenstva Miroslava Kupce nadále udržet největší podíl na trhu. Docílit toho chtějí pomocí zlepšování komunikace s cestujícími a zákaznicky orientovaného servisu. Společnost plánuje také nákup nových vozů kvůli zvýšení kapacity, která je na českých železnicích jedním z největších nedostatků.

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením Mgr. Ondřeje Trunečky a publikován byl v CAROLINĚ.

Foto: Pixabay.com /MichaelGaida

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *