Evoluce? S tou už v Turecku brzy zatočí

Člověk se nevyvinul z opice aneb vše, co potřebujete vědět, se dočtete v Koránu. Tak by se dal shrnout nový návrh tureckého ministerstva školství, podle kterého by se děti v tamních školách měly mimo jiné přestat učit o evoluci. Z osnov mají zmizet i zmínky o západních vědcích a jejich místo zaplnit ti muslimští. Problém je, že arabský svět se na poli vědy skutečně nemá moc čím chlubit.

O tureckém prezidentu Erdoganovi můžeme říct několik věcí. Velí jedné z nejsilnějších armád světa, je to zapálený islamista a jeho novým „BFF“ není nikdo menší než Vladimir Putin.  A co víc, na ruku mu jde i celá Evropa, neboť se bláhově domnívá, že je jediný, kdo má tu moc zadržet přívalovou vlnu migrantů z Blízkého východu. Svojí pozici tak má Erdogan pojištěnou zleva i zprava. Může si proto nerušeně vytvářet kult osobnosti, kterým si nejenom upevňuje moc, ale současně i žene své ego do takové výše, že by si mohlo dát „high five“ s Alláhem.

Autokraté vždy věděli, že aby systém fungoval a nikdo nezpochybňoval jejich autoritu, je třeba začít s vymýváním mozků již od prvních roků věku. Návrh tureckého ministerstva školství má tomuto procesu napomoci.

Fakta nejsou věcí názoru!

Klást v tureckých školách důraz na vědecké odborníky z muslimského světa samo o sobě není špatný návrh. Problém ovšem nastává v momentě, kdy se tak děje na úkor skutečných velikánů, kteří se proti tureckému návrhu provinili pouze tím, že jsou ze zemí západní civilizace. Mluvíme tady o osobnostech, jakými jsou Isaac Newton, Albert Einstein nebo Charles Darwin.

Právě s Darwinovou evoluční teorií, která bravurně vysvětlila vývoj a dělení živočišných druhů na základě přirozeného výběru a je jedním z pilířů moderního chápání světa, má ministerský návrh největší problém. Popírání evoluce není žádná novinka. Svého času s ní bojovali i křesťanství a judaismus, ovšem dnes se k ní ve většině staví příznivě. Islám si ale toto omezené vidění světa uchoval a stále se křečovitě drží své věrouky. A nejedná se pouze o stanovisko nějaké jeho radikální frakce. Výzkum z roku 2013 zjistil, že celých 49 % Turků věří v kreacionismus. A to je na tom Turecko ještě dobře v porovnání s jinými islámskými zeměmi. V Afghánistánu  popírá evoluci 62 % lidí a v Iráku dokonce 67 %. A to prosím nemluvíme o relativních kulturních hodnotách, ale o vědeckém faktu.

Zlatý věk islámu?

Někdy můžeme slyšet názory, že Blízký východ byl přece v minulosti centrem vědění a kde že bychom bez nich dnes byli. Během jednoho období ve středověku tomu tak částečně bylo, ale i tak se jedná o dost přehnané tvrzení. Proč? Ačkoliv se do 11. století do oblasti Blízkého východu skutečně sjížděli filozofové z Evropy i Asie a společně rozšiřovali znalosti například o optice nebo navigaci, muslimové tyto znalosti nepoužívali k pochopení vesmíru a reálného světa kolem sebe – tak, jak to činí dnešní věda – nýbrž k vytváření náboženských kalendářů, určení polohy Mekky a podobně. Hypotéze o „zlatém věku islámu“ samozřejmě napomáhá i kontrast vycházející z toho, že ve stejné době v Evropě katolická církev upalovala učence na hranicích. „Vědecké“ období islámu však brzy vzalo za své a arabský svět na něj dosud nenavázal. Z pohledu přispění k vědeckému pokroku je tak výrazně pozadu a přijmout návrh tureckého ministerstva by znamenalo tuto distanci ještě prodloužit.

Islamizaci se daří i na Západě

Vraťme se k části, která si dává za cíl zaměřit se na vědce z muslimského světa. Jaké? Když se podíváme na seznam laureátů Nobelovy ceny, zjistíme, že ačkoliv je muslimů na světě něco kolem 1,7 miliardy, nejprestižnější společenskou cenu získali ve vědních oborech jen tři z nich. V roce 2015 to byl turecký molekulární biolog Aziz Sancar. O to trestuhodnější je, když stát, z něhož tento uznávaný vědec pochází, chce zamezit vzdělávání v tom samém oboru již v jeho zárodečném stádiu, tj. na školách. A to stále mluvíme o Turecku, tedy zemi, která je mezi ostatními muslimskými státy považována za tu vyspělejší.

Kdo si ale myslí, že islamizace vzdělávání je problém pouze arabských zemí, je bohužel na omylu. Země západní Evropy se již řadu let potýkají s problémy soukromých náboženských škol, které ačkoliv mají v osnovách přírodovědný předmět, evoluci s odkazem na „nedostatečné důkazy“ a kontradikce obsažené ve své Svaté knize neučí. Měli bychom tolerovat náboženský fanatismus, který tisícům dětí upírá právo na základní smysl vzdělávání? Na jednoduchá řešení jako například zrušení akreditace ale zapomeňte – tyto školy jsou soukromé. Pod ochrannou rukou nedotknutelnosti svobody vyznání tak dochází k masovému rozrůstání ignorantství a intelektuálního travičství.

Text vznikl v rámci předmětu Tvůrčí dílny – komentář pod vedením Mgr. Davida Klimeše, Ph.D.

Foto: en.kremlin.ru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *