Sexuálnímu násilí v nočních podnicích mají bránit i speciální školení

Když chce ve Velké Británii otevřít provoz nový noční podnik, musí dostat speciální licenci. Ta zaručí, že zaměstnanci absolvovali speciální školení a měli by umět předcházet sexuálnímu násilí. Nejen ostrovní zkušeností se teď inspiruje Česko, v novém projektu budou trenéři učit zaměstnance nočních klubů, jak ženám pomoci a jak rozpoznat, zda jsou v ohrožení.

„Prevenci sexuálního násilí v nočních podnicích se v České republice dosud nikdo příliš nevěnoval,“ uvedla Hana Fidesová z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „O možných rizicích i zásadách bezpečnosti v klubech je třeba zvýšit povědomí veřejnosti, včetně samotných návštěvníků, ale také zaměstnanců podniků noční zábavy.“

Právě Klinika adiktologie se zapojila do projektu Stop!SV, kde písmena SV znamenají v angličtině sexuální násilí. V pátek 8. prosince se v Praze sešli odborníci ze Španělska, Portugalska a Velké Británie na společném briefingu k projektu, který podporuje Evropská komise. Jeho cílem je osvěta, aby se zaměstnanci klubů naučili rozpoznávat, kdy žena potřebuje pomoc.

„Když si někdo všimne ženy, která je ovlivněná alkoholem nebo jinou návykovou látkou, kterou kontaktuje někdo, kdo k ní zřejmě nepatří, lze mnohdy potenciálně hrozícímu sexuálnímu násilí zabránit dotazem někoho z personálu, jestli je všechno v pořádku, zda žena nechce zavolat taxi či někoho z přátel,“ vysvětlil vedoucí projektu Roman Gabrhelík. „Podle reakce zúčastněných lze rozpoznat, zda je situace pro všechny komfortní.“

O sexuálním násilí je málo dat. Agentura základních práv EU realizovala průzkum s názvem Násilí na ženách: průzkum prováděný napříč zeměmi unie, ze kterého vyplynulo, že každá třetí žena od svých 15 let zažila nějakou formu fyzického nebo sexuálního násilí. Velkou roli hrají také alkohol a návykové látky. Pilotní program, jenž počítá s prevencí a vyškolením trenérů, potrvá do března 2019.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením Mgr. Ondřeje Trunečky a publikován byl v CAROLINĚ.

Foto: Pixabay.com/isabellaquintana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *