Univerzita Karlova představila studijní nabídku pro nadcházející akademický rok

Simulaci soudního jednání, pokusy s dusíkem nebo základy první pomoci. I to mohli 13. listopadu v budově Právnické fakulty vidět zájemci o studium na Karlově univerzitě v rámci akce Na Karlovku. Své studijní obory zde představilo všech 17 fakult a o životě na vysoké škole mohli uchazeči debatovat se zástupci studentů.

Od 10 hodin přednášeli současně ve dvou sálech zástupci přírodovědeckých, lékařských a společenskovědních fakult. Přibližovali náplň oborů, které lze na UK studovat, kritéria pro přijetí a statistiky z minulých let. Univerzita seznámila uchazeče i s možností vycestovat do zahraničí v rámci studia, se studentskými spolky nebo službami pro zdravotně nebo ekonomicky znevýhodněné.

Studenti si připravili bohatý doprovodný program. Návštěvníci si vyzkoušeli chirurgické šití, práci s technikou v mobilním televizním studiu, správné ošetření zranění nebo speciální brýle simulující vliv alkoholu na zrak. Dozvěděli se také více informací o cyklu vody v krajině, fungování EKG a správné dentální hygieně.

Na otázky týkající se přijímacích zkoušek, průběhu a náročnosti studia, ale i mimoškolních aktivit odpovídali studenti u stánků každé z fakult. „Zájem o reprezentaci mezi studenty určitě je. Fakulta nám nabízí i jiné pracovní příležitosti a brigády. Konkrétně u nás se každý druhý dotaz týká studia psychologie, protože přijímačky právě na tento obor jsou jedny z nejnáročnějších,“ říká Marek, student Filozofické fakulty.

Fakulty v následujících měsících uspořádají samostatné dny otevřených dveří, kde budou mít jednotlivé obory víc prostoru. I tentokrát se některé z nich uskuteční pouze online. Zájemci, kteří neměli možnost zúčastnit se akce osobně, sledovali přednášky online díky živému vysílání na YouTube, kde je stále dostupný i záznam. Se všemi fakultami se středoškoláci můžou seznámit ještě na veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně od 23. do 26. listopadu. Přihlášky univerzita přijímá do 28. února, respektive do 31. března 2022.

Text vznikl v rámci kurzu Psaná žurnalistika pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D., a publikován byl v CAROLINĚ

Foto: Univerzita Karlova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *