Psychoaktivní léky nejvíce problémově užívají ženy a důchodci

Nadužívání léků se v České republice týká zhruba 900 tisíců lidí, což je téměř desetina populace. Závislost na lécích je čtvrtá na žebříčku závislostí nejrozšířenějších, před ní je na prvním místě tabák, dále alkohol a nelegální drogy. Takové závěry vyplývají z konference o psychoaktivních lécích, která se v důsledku koronavirových nařízení konala 27. října online. 

Úvodní prezentaci měla ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Jarmila Vedralová. Nastínila v ní strategii protidrogové politiky do roku 2027. Ta se podrobněji zaměřuje právě na situaci psychoaktivních léků a nadužívání moderních technologií. Hlavním úkolem je širší informovanost odborné i laické veřejnosti o rizicích předepisování a nadužívání psychoaktivních léků. O to se budou snažit informační kampaně, například opakovaná kampaň Bezpečné léky v lékárnách, dále se budou vzdělávat samotní lékaři a lékárníci. Druhým nejdůležitějším cílem je efektivnější využívání kontrolních nástrojů, jako je e-preskripce či registr výdeje léků s omezením a současná regulace spotřeby léků.

Nejvíce zneužívanými látkami jsou alprazolam, který se vyskytuje například v neurolu, hned za ním je zolpid, vyskytující se v přípravku stilnox. První z přípravků se užívá při mírných až závažných úzkostných poruchách, druhý léčí krátkodobou nespavost. Ve statistikách nadužívání léčiv převyšují muže ženy, a to proto, že zastoupení v léčbě závislosti na hypnoticích a sedativech je mnohem větší. U seniorů, kdy riziko stoupá s dobou a množstvím jejich užívání, mohou léky zapříčinit poruchy paměti, pozornosti či mluvení, což působí jako projev demence.

V souvislosti s epidemickou situací se spotřeba léků spíš zvýšila u pravidelných uživatelů, zároveň však příležitostní uživatelé spotřebu snížili. „U dospělé populace jsme zaznamenali zhruba trojnásobný nárůst depresí a rizika sebevraždy, téměř dvojnásobný nárůst úzkostných poruch a zvýšený výskyt nárazového pití alkoholu,“ říká Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví k dopadům onemocnění covid-19. Záznam z konference je dostupný na YouTube na speciálně vytvořeném kanále Psychoaktivní léky.

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I – seminář psaní B pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, PhD., a publikován byl v CAROLINĚ

Foto: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *