Seniorů stále přibývá. V roce 2060 budou tvořit až třetinu obyvatelstva

V České republice aktuálně žije 10,61 milionu obyvatel a během příštích osmdesáti let se počet výrazně nezmění. Nízkou porodnost by měla vyvážit migrace. Změny se očekávají ve věkovém složení obyvatelstva, postupně se bude navyšovat podíl seniorů ve společnosti. Ti by měli během následujících dekád tvořit až 30 % populace, vychází z výpočtů Českého statistického úřadu, které zveřejnil ve středu 28. listopadu.

Česká populace postupně stárne. Zatímco v roce 1993 byl průměrný věk 36,6 let, dnes je téměř o šest let vyšší a do roku 2100 se postupně vyšplhá až na 47,4. To se projevuje i ve věkových skupinách. Za posledních 25 let se zvýšil podíl lidí starších 65 let o 6 % na 19,2 %. Podle odhadu Českého statistického úřadu by měli i nadále přibývat: v šedesátých letech může v Česku žít přes 3,2 milionu seniorů, kteří budou tvořit necelých 30 % společnosti.

Naopak počet dětí ve věku 0-14 let klesá, představují už jen necelých 16 % populace a od roku 2030 až do konce 21. století jejich podíl ve společnosti nepřesáhne 15 %. Klesat bude i počet potenciálně ekonomicky aktivních obyvatel. „Podíl obyvatel ve věku 20 až 64 let se sníží až k úrovni 50 %,“ řekla Michaela Němečková z odboru demografických statistik.

Důvodem stárnutí je především nízká porodnost, která v Česku nedosahuje úrovně úmrtnosti, přestože se průměrný počet dětí narozených jedné ženě v posledních sedmi letech zvýšil z 1,5 na 1,69. „Taková hodnota byla naposledy zaznamenána na počátku devadesátých let, proto nepočítáme s dalším velkým nárůstem,“ upřesnila Terezie Štyglerová ze stejného odboru. „Předpokládáme velmi mírný růst až na 1,74 dítěte na matku,“ dodala. Zvýšil se i průměrný věk matky při narození dítěte. Letos ČSÚ zaznamenal hodnotu přesně 30 let.

I přesto se v následujících letech očekává mírné zvýšení počtu obyvatel díky migraci. Její růst se odhaduje na 26 tisíc obyvatel ročně. „Tyto údaje jsou však nejméně spolehlivé, jelikož je velmi nepravidelná a závisí na mnoha faktorech, jako hospodářství nebo legislativní opatření, které se mohou měnit v relativně krátkých intervalech,“ dodala Štyglerová.

Naplní-li se výše uvedené předpoklady, počet obyvatel na českém území se podle střední varianty zvýší. Změny však nebudou dramatické: ve 21. století by zde mělo žít mezi 10,4 a 10,8 milionu obyvatel. Podle dalších propočtů se počet obyvatel v roce 2100 může pohybovat dokonce mezi 7,4 a 12,38 milionu.

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba I pod vedením Mgr. Ondřeje Trunečky a publikován byl v CAROLINĚ.

Foto: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *