Cizinců v České republice přibývá, přicházejí za studiem i prací

Počet cizinců v Česku roste, na konci minulého roku jich úřady evidovaly 527 tisíc. Mezi nimi jsou nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska. Do ČR je táhne vzdělání i vyhlídka práce s mnohonásobně vyšším platovým ohodnocením. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek 22. března uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Kompletní údaje za uplynulý rok 2017 ještě nemá, nepředpokládá však, že by se od výsledků z předchozích let příliš lišily.

V roce 2016 Ředitelství služby a cizinecké policie evidovalo, že z celkového počtu cizinců v České republice jich za prací přišlo přes 60 %. „Mezi zahraničními pracovníky, kteří k nám přicházejí z EU, dominují Slováci. Následují Rumuni, Poláci a Bulhaři. Pokud jde o občany třetích zemí, převažují Ukrajinci,“ uvedl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. Právě pro Ukrajince je zaměstnání v ČR finančně příznivé. V průměru si u nás vydělají okolo 25 300 korun měsíčně, což je až čtyřnásobně více, než by dostali doma. Od roku 2008 ale můžeme pozorovat pokles „třetizemců“ ve stavebnictví, odkud je začínají vytlačovat občané EU. Z původních 100 tisíc osob se počet obyvatel třetích zemí v tomto odvětví snížil téměř o polovinu.

Studium v Česku je cílem okolo 20 % cizinců. V akademickém roce 2016/2017 jich zde na vysokých školách studovalo celkem 43 622. Nejčastěji si vybírají technické a ekonomické obory, ze zdravotnických převažuje studium farmacie. V posledních letech roste na VŠ počet Rusů, Ukrajinců a Kazachů, Slováků naopak ubývá. Stále však zůstávají nejvíce zastoupeni. Stabilní pozici si v tabulkách ministerstva školství udržují pátí Vietnamci.

Dalším důvodem příchodu cizinců do Česka jsou rodinné důvody. Ty se týkají především žen, u obyvatelek třetích zemí se jednalo o 38 %.

Pouze 0,6 % cizinců ke konci roku 2016 tvořili lidé, kterým ČR udělila uprchlický azyl, případně doplňkovou ochranu. V porovnání s ostatními členskými státy Unie jde o velice nízké číslo. „V roce 2016 zažádalo na našem území o mezinárodní ochranu celkem 1478 cizinců. Bylo to o něco méně než v roce 2015. Pro srovnání do států EU přišlo žádat o mezinárodní ochranu v roce 2016 milion dvě stě tisíc cizinců. Z toho nejvíce žádalo o mezinárodní ochranu v Německu, těch bylo 722 tisíc dle informací Eurostatu,“ doplnila Jarmila Marešová z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. Na prvních příčkách se v těchto statistikách kromě Německa pohybují Spojené království a státy jižní Evropy.

 

Text vznikl v rámci kurzu Žurnalistická tvorba II pod vedením PhDr. Ludmily Trunečkové, Ph.D. a publikován byl v CAROLINĚ.

 

Foto: Pixabay.com/jackmac34

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *